Đơn giá xây dựng tỉnh Hậu Giang Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2022

Ngày 15 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang công bố đơn giá xây dựng Quyết định 2092/QĐ-UBND. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Áp dụng lập dự toán tỉnh Hậu Giang năm 2023

Cơ sở Đơn giá xây dựng tỉnh Hậu Giang Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành theo Quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 15/12/2022; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hậu Giang năm 2022

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

 Tải file Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2022 Đơn giá xây dựng tỉnh Hậu Giang

Nội dung ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang gồm:

Ngày 15/12/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 2092/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Hậu Giang gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Hậu Giang

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Hậu Giang

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Hậu Giang

6. Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tỉnh Hậu Giang

Tải file Quyết định 2092/QĐ-UBND đơn giá XDCT tỉnh Hậu Giang

Đơn giá xây dựng tỉnh Hậu Giang Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Hậu Giang Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2022

Quyết định 84/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2022

Tỉnh Hâu Giang ban hành theo Quyết định 84/QĐ-SXD ngày 15/9/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Vị Thanh, Thị xã Ngã Bảy, Các huyện Châu Thành, Châu Thành A

Vùng IV: Thị xã Long Mỹ, Các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hậu Giang năm 2022 Quyết định 84/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hậu Giang năm 2022 theo Quyết định 84/QĐ-SXD ngày 15/9/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hậu Giang bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 84/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định 84/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hậu Giang năm 2022 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2022

Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2022

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Hậu Giang . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hậu Giang mới nhất năm 2020 Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Hậu Giang liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tags:

Call Now Button