Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quyết định 549/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2022 Quyết định 549/QĐ-UBND

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 549/QĐ-UBND ngày 22/12/2021; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bắc Ninh năm 2021

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải file Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quyết định 549/qđ-ubnd

1. Đơn giá xây dựng công trình Bắc Ninh

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình Bắc Ninh

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình Bắc Ninh

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng Bắc Ninh

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Bắc Ninh

Quyết định số 391/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 391/QĐ-UBND áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Thành phố Bắc Ninh

– Thị xã Từ Sơn

– Các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 391/QĐ-UBND Xem tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh quyết định 486/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 15/10/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Ninh bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 14/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 391/QĐ-UBND hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh quyết định 486/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 Xem Tại đây

Nội dung Quyết định số 594/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2021 xem tại đây

đơn giá xây dựng tỉnh bắc ninh năm 2022

đơn giá xây dựng tỉnh bắc ninh năm 2022

Một số bài viết liên quan Quyết định 594/qđ-ubnd đơn giá xây dựng tỉnh bắc ninh

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật bộ đơn giá mới nhất tỉnh Bắc Giang

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Xem thêm Đơn giá nhân công Hải Phòng năm 2021 Tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Nai năm 2021 Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Bắc Ninh liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh bắc ninh năm 2022

Tags: