Đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 14/1/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-SXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Thái Bình năm 2022

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định số 04/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Bình

Đơn giá nhân công Thái Bình được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Đơn giá nhân công ban hành được chia thành 2 khu vực áp dụng

Khu vực I: Thành phố Thái Bình

Khu vực II: Các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với khung đơn giá nhân công, nhóm nhân công, hệ số cấp bậc nhân, phương pháp tính nhân công phù hợp với Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Nội dung Quyết định số 04/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2021 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh thái bình năm 2022

đơn giá nhân công tỉnh thái bình năm 2022

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2022 Quyết định 05/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 14/1/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Gia Lai

Căn cứ xác định giá ca máy Thái bình gồm

Định mức chi phí theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

Quyết định số 04/QĐ-SXD hướng dẫn xác định nhân công lái máy XEm Tại Đây

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2020 ban hành theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 Xem TẠI ĐÂY

Hướng dẫn áp dụng lập dự toán theo tập định mức thông tư mới tỉnh Thái Bình trên dự toán Eta Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Thái Bình liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thái Bình năm 2022 Xem Tại đây

 

Tags: