Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp Quyết định 302/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2021 ban hành theo Quyết định 302/QĐ-SXD ngày 12/10/2021; Thay thế Quyết định số 216/QĐ-SXD ngày 8/07/2021. Ban hành đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy thời điểm quý 3 năm 2021. Hướng dẫn cho thông tư 13/2021/tt-bxd làm cơ sở lập dự toán theo Thông tư 12/2021/tt-bxd Bộ xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Tháp ban hành theo Quyết định 302/QĐ-SXD ngày 12/10/2021; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Đồng Tháp năm 2021

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

5. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 302/QĐ-SXD Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định 302/QĐ-SXD ngày 12/10/2021 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, Hồng Ngự (thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp)

Vùng IV gồm:  Các huyện Châu Thành, , Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2021 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Đồng Tháp bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 302/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2021. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Thay thế Quyết định 216/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2021 xem tại đây

Nội dung Quyết định 302/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công xây dựng Đồng Tháp năm 2021

Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp Quyết định 302/QĐ-SXD

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ đơn giá nhân công và bảng giá ca máy thiết bị Đồng Tháp Quý I quý II theo Quyết định 216/QĐ-SXD ngày 8/7/2021 Sở Xây dựng Đồng Tháp

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Đồng Tháp liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định 216/QĐ-SXD ngày 08/07/2021 Xem Tại đây

Tags: