Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2023

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 mới nhất của 63 tỉnh thành phố. Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/8/2021. Hiệu lực áp dụng từ ngày 15/10/2021

Tổng hợp Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 mới nhất

Một số tỉnh, thành phố đã ban hành đơn giá nhân công năm 2023. Hướng dẫn của Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

1, Ngày 19 tháng 12 năm 2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 3061/QĐ-UBND đơn giá nhân công An Giang năm 2023 Xem Tại Đây

2, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023 theo Quyết định 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022 Xem Tại Đây

3, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định số 388/QĐ-SXD ngày 26/12/2022 Xem Tại Đây

4, Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2023 theo Quyết định 5720/QĐ-SXD ngày 30 tháng 12 năm 2022 Xem tại Đây

5, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2022 theo Quyết định 283/QĐ-SXD ngày 30/11/2022 Xem Tại Đây

6, Đơn giá nhân công xây dựng Đà Nẵng năm 2023 Quyết định 3201/QĐ-SXD ngày 13/12/2022 Xem Tại Đây

7, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định 218/QĐ-SXD ngày 23/11/2022 Xem Tại Đây

8, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2023 theo Quyết định 514/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 Xem Tại Đây

9, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 285/QĐ-SXD ngày 2/12/2022 Xem Tại đây

10, Ngày 15/9/2022 Hậu Giang đơn giá nhân công Quyết định 84/QĐ-SXD Xem Tại Đây

11, Đơn giá nhân công TP Hồ Chí Minh năm 2022 theo Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022 Xem Tại Đây

12, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình Quyết định 01/QĐ-SXD ngày 3/1/2023 Xem Tại Đây

13, Ngày 12/12/2022 Quyết định 1406/QĐ-UBND đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi  Xem Tại Đây

14, Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng Quyết định 110/QĐ-SXD ngày 12/12/2022 Xem Tại Đây

15, Ngày 13 tháng 01 năm 2023 SXD tỉnh Thái Bình Quyết định số 29/QĐ-SXD Xem Tại Đây

16, Đơn giá nhân công Tiền Giang theo Quyết định 411/QĐ-SXD ngày 31/10/2022 Xem Tại Đây

17, Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD ngày 4/1/2023 Xem Tại Đây

18, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2023 theo Quyết định 11/QĐ-SXD ngày 15/01/2023 XEM TẠI Đây

Đơn giá nhân công 63 Tỉnh thành phố năm 2023 theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

Trên đây là tạm thời đơn giá nhân công năm 2021 của các tỉnh thành phố đang ban hành hướng dẫn thông tư 13/2021/TT-BXD của BXD

Trong thời gian tới các tỉnh, thành phố cũng sẽ đều ban hành để hướng dẫn chi tiết. Các bạn chú ý theo dõi để cập nhật trong quá trình lập dự toán xây dựng cho phù hợp

Cơ sở lập dự toán xây dựng công trình năm 2023

1. Tập định mức xây dựng theo Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

2. Áp dụng đơn giá nhân công theo Văn bản  hướng dẫn cho Thông tư 13/2021/TT-BXD

3. Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo hướng dẫn cho Thông tư 13/2021/TT-BXD

Quyết toán khối lượng phát sinh phụ lục 03c Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ Xem Tại đây

Đặt mua phần mềm dự toán Eta liên hệ Mr Duy 0965635638. Tải về và trải nghiệm với Phần mềm dự toán Eta 2022

Video hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Tags: