Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu Quyết định 99/QĐ-SXD năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023 ban hành theo Quyết định 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Thay thế Quyết định 19/QĐ-SXD ngày 21/2/2022 của Sở Xây dựng Bạc Liêu

Quyết định 99/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành theo Quyết định 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bạc Liêu năm 2022

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành nhân công và ca máy

3. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023

Tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Bạc Liêu

Vùng III:  Thị xã Giá Rai, huyện Hòa Bình

Vùng IV: Các huyện Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải

Thay thế Quyết định 19/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu ngày 21/2/2022 XEM TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bạc Liêu năm 2022 Quyết định 99/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2022 theo Quyết định 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bạc Liêu bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 99/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định 99/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công Bạc Liêu năm 2022 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu Quyết định 99/QĐ-SXD năm 2023

Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu Quyết định 99/QĐ-SXD năm 2023

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ full bộ đơn giá nhân công và ca máy tỉnh Bạc Liêu mới nhất năm 2022. Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Bạc Liêu liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
+ Youtube: Duy Dự Toán

Tags: