Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình năm 2023 ban hành Quyết định 01/QĐ-SXD ngày 3/1/2023; Thay thế cho Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 13/1/2022; Kèm theo Bảng giá ca máy thiết bị theo Quyết định 02/QĐ-SXD. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2023 Quyết định 01/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-SXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình năm 2023

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Thay thế đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2021 theo Quyết định 2436/QĐ-SXD ngày 6/10/2021 Xem Tại đây

Quyết định 01/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình

Đơn giá nhân công Quảng Bình được điều tra và khảo sát tại thời điểm năm 2023. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình được chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Đồng Hới

Vùng III: Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Thị xã Ba Đồn

Vùng IV: các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa

Nội dung Quyết định 01/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình năm 2023 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh quảng bình năm 2023

Đơn giá nhân công tỉnh quảng bình năm 2023

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Quảng Bình năm 2023

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Bình năm 2023 theo Quyết định 02/QĐ-SXD . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Bình bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 01/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Mua phần mềm dự toán Eta tại Quảng Bình liên hệ Mr Duy Hotline 0965635638

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta miễn phí

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2020 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Quảng Bình mới nhất năm 2020 Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Quảng BÌnh liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

 

Tags: