Quyết định 3061/QĐ-UBND đơn giá nhân công An Giang năm 2023

Ngày 19 tháng 12 năm 2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 3061/QĐ-UBND đơn giá nhân công An Giang năm 2023. Hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng xác định đơn giá nhân công xây dựng. Kèm theo Bảng giá ca máy tỉnh An Giang năm 2022 theo Quyết định 3061/QĐ-UBND. Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

Đơn giá nhân công tỉnh An Giang năm 2023 Quyết định 3061/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công An Giang ban hành theo Quyết định 3061/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

– Vùng II : Địa bàn thành phố Long Xuyên, Châu Đốc.

– Vùng III: Địa bàn thị xã Tân Châu và các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn.

– Vùng IV: các huyện còn lại của tỉnh An Giang

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh An Giang năm 2022 ban hành theo Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 XEM TẠI ĐÂY

Cơ sở Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh An Giang năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh An Giang ban hành theo Quyết định 3061/QĐ-UBND ngày 19/12/2022; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng An Giang năm 2023

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh An Giang năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh An Giang năm 2022 theo Quyết định 3061/QĐ-UBND ngày 19/12/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh An Giang bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 3061/QĐ-UBND ngày 19/12/2022; hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định 3061/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 đơn giá nhân công tỉnh An Giang năm 2022

Quyết định 3061/QĐ-UBND đơn giá nhân công An Giang năm 2023

Quyết định 3061/QĐ-UBND đơn giá nhân công An Giang năm 2023

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh An Giang . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta bản dùng thử miễn phí TẠI Đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Lập dự toán tỉnh An Giang năm 2021 chi tiết xem tại đây

Tags: