Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2023 ban hành theo Quyết định 11/QĐ-SXD ngày 15/01/2023. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Kèm theo Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2023 Quyết định 12/QĐ-SXD ngày 15/01/2023

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành theo Quyết định 11/QĐ-SXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Lạng Sơn năm 2023

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

5. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 11/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Đơn giá nhân công Lạng Sơn được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý I năm 2023. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Toàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 11/QĐ-SXD đều là áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Khu vực III: Thành phố Lạng Sơn

Khu vực IV: Các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan

Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2023 Quyết định 12/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2023 theo Quyết định 12/QĐ-SXD ngày 15/01/2023 XEM TẠI ĐÂY

a, Hướng dẫn xác định bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 11/QĐ-SXD ngày 15/01/2023. Hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 13/2021/TT-BXD

Nội dung Quyết định 11/QĐ-SXD ban hành giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2023 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 ban hành theo Quyết định 1783/SXD-QLXD Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lạng Sơn mới nhất Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Lạng Sơn liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Tags: