Quyết định 1406/QĐ-UBND đơn giá xây dựng Quảng Ngãi năm 2022

Ngày 12/12/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 1406/QĐ-UBND đơn giá xây dựng Quảng Ngãi năm 2022. Bộ đơn giá xây dựng gồm Phần Xây dựng, Lắp đặt hệ thống kỹ thuật, Sửa chữa và bảo dưỡng công trình; Khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Cơ sở Quyết định 1406/QĐ-UBND đơn giá xây dựng Quảng Ngãi năm 2022

Căn cứ ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Định mức xây dựng công trình

Tải đơn giá xây dựng Quảng Ngãi năm 2022 Quyết định 1406/QĐ-UBND

Bộ đơn giá XDCT tỉnh Quảng NGãi năm 2022 gồm có 4 bộ:

– Đơn giá xây dựng công trình

– Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật

– Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

– Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình

Tải file Quyết định 1406/QĐ-UBND ngày 12/12/2022

Quyết định 1406/QĐ-UBND đơn giá xây dựng Quảng Ngãi năm 2022

Quyết định 1406/QĐ-UBND đơn giá xây dựng Quảng Ngãi năm 2022

 Quyết định số 989/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 4  khu vực:

Khu vực I: Thành phố Quảng Ngãi, các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh

Khu vực II: Thị xã Đức Phổ, các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng (trừ 6 xã mới )

Khu vực III: 6 xã mới thuộc huyện Trà Bồng ( trước đây là huyện Tây Trà )

Khu vực IV: Huyện Lý Sơn

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Ngãi bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021; hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 ban hành đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta bản dùng thử miễn phí TẠI Đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Quảng Ngãi liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tags: