Tin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Phú Thọ

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Phú Thọ theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng và quyết định ban hành bảng tính ca máy tại thời điểm thi...

tính cước vận chuyển vật liệu

Tin Tức xây dựng

Cách tính cước vận chuyển trong dự toán

Cách tính cước vận chuyển trong dự toán xây dựng công trình như thế nào ? Các bước tính cước vận chuyển theo Quyết định 588/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Áp dụng bảng giá cước vận chuyển bằng phương...

Tin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tại Đà Nẵng

Hướng dẫn lập dự toán tại Đà Nẵng theo bộ đơn giá xây dựng mới nhất. Áp dụng đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy ban hành theo Quyết định tại thời điểm thi công

lập dự toán tỉnh Bình Dương

Tin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Dương

Hướng dẫn lập dự toán tại Bình Dương theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng và quyết định ban hành bảng tính giá ca máy trên địa bàn...

Tin Tức xây dựng

Giá vật liệu xây dựng Hải Phòng năm 2020

Công bố giá vật liệu xây dựng Hải Phòng năm 2020 áp dụng từ ngày 01/01/2020. Là thông báo giá liên Sở Xây dựng & Tài chính ban hành giá của những loại vật tư phổ biến trên địa...

lập dự toán tỉnh Bắc Ninh

Tin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Ninh

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Ninh theo bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất. Áp dụng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công; Quyết định ban hành bảng tính giá ca máy thi công...

lập dự toán tại Cần Thơ

Tin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tại Cần Thơ

Bài viết hôm nay tôi hướng dẫn lập dự toán tại Cần Thơ theo bộ đơn giá mới nhất. Áp dụng văn bản xác định đơn giá nhân công xây dựng, quyết định ban hành bảng tính giá ca...

Key dự toán Eta Online 500k

Tin Tức xây dựng

Phần mềm dự toán Eta bản quyền giá 500k

Phần mềm dự toán Eta bản quyền giá 500k full đầy đủ tiện ích tính năng trong 1 năm. Liên hệ ngay cho chúng tôi Hotline DuyEta 0965635638 để được tư vấn chi tiết hơn về phiên bản này...

Tin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hải Dương

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hải Dương theo bộ đơn giá xây dựng mới nhất. Áp dụng văn bản quyết định hướng dẫn đơn giá nhân công, xác định bảng tính giá ca máy trên địa bàn thi...

lập dự toán tỉnh hà tĩnh

Tin Tức xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Tĩnh

Bài viết hôm nay tôi Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Tĩnh theo đơn giá mới nhất. Áp dụng các văn bản, quyết định hướng dẫn xác định đơn giá nhân công, bảng giá ca máy thời điểm...

1 39 40 41 42 43 45