Đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định 1821/QĐ-UBND ngày 17/08/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD

Đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2021 Quyết định 1821/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ 2021 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

Bộ đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ gồm :

Ngày 17/08/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định 1821/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ 

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình Cần Thơ

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình Cần Thơ

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng Cần Thơ

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Cần Thơ

Xử lý chuyển tiếp đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2021

Đối với những dự án đã ký kết ban hành trước ngày quyết định 1821/qđ-ubnd có hiệu lực; thì tiếp tục áp dụng bộ đơn giá XDCT theo quyết định 94/QĐ-SXD ngày 21/4/2014 của Sở Xây dựng Tp Cần Thơ

Văn bản Hướng dẫn lập dự toán Cần Thơ 2021 Xem Tại đây

Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt nhưng chưa lựa chọn nhà thầu hoặc chưa ký kết hợp đồng( đối với trường hợp chỉ định thầu) thì chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm tra, phê duyệt lại dự toán theo quyết định bộ đơn giá 1821/qđ-ubnd ngày 17/8/2021

Đối với hợp đồng thực hiện theo đơn giá điều chỉnh được ký kết sau ngày công bố bộ đơn giá; Chủ đầu tư phải áp dụng đơn giá nhân công, ca máy theo quyết định 1821/qđ-ubnd để thanh toán

Bộ đơn giá xây dựng công trình cần thơ chia thành 2 vùng Vùng II và Vùng III

Vùng II gồm : Quận Ninh Kiều, Quận Bình Thủy, Quận Cái Răng, Quận Thốt Nốt, Quận Ô Môn

Vùng III gồm: các huyện Thới Lai, Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh

Quyết định 1821/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2021

Quyết định 1821/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 ban hành Bộ đơn giá XDCT Cần THơ năm 2021

Nội dung quyết định 1821/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng Cần Thơ xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2021

Phần mềm dự toán Eta 2021 đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình.

Đặt mua phần mềm dự toán Eta tại Cần Thơ liên hệ Mr Duy 0965635638

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Hướng dẫn lập dự toán tại Cần Thơ Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán mới nhất theo Bộ đơn giá xây dựng Cần Thơ 2021

Tags: