Quyết định 139/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2024

Quyết định 139/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2024 Sở Xây dựng ngày 29/12/2023. Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định 131/QĐ-SXD. Làm cơ sở hướng dẫn lập dự toán tỉnh Sóc Trăng năm 2024 mới nhất

Quyết định 139/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2024

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sóc Trăng

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 26/12/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2024 Quyết định 139/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công Sóc Trăng được điều tra và khảo sát tại thời điểm năm 2024

Vùng III gồm : Thành phố Sóc Trăng, Các thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm

Vùng IV: Các huyện Mỹ Tú, Long Phú, Thạnh Trị , Mỹ Xuyên , Châu Thành, Trần Đề, Kế Sách, Cù lao Dung

Quyết định 139/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2024

Quyết định 139/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2024

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Sóc Trăng năm 2024

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Thông tư 13/2021/TT-BXD. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Sóc Trăng

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Sóc Trăng bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 13/TT-BXD Bộ xây dựng

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638\

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn Lập dự toán tỉnh Sóc Trăng năm 2024

Các bước lập dự toán xây dựng tỉnh Sóc Trăng năm 2024 gồm

+ Bước 1: Áp dụng cơ sở định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Bước 2: Bóc tách khối lượng đầu mục công tác

+ Bước 3: Xác định và điều chỉnh giá vật liệu + Tính cước vận chuyển

+ Bước 4: Xác  định giá nhân công theo Quyết định 139/QĐ-SXD tỉnh Sóc Trăng

+ Bước 5: Tính giá ca máy và thiết bị thi công theo THông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

( Áp giá nhiên liệu Xăng, Dầu Diesel, Điện theo thời điểm lập dự toán )

+ Bước 6: Xác định giá trị DỰ TOÁN – DỰ THẦU

Phân loại công trình để điều chỉnh hệ số chi phí xây lắp theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Bước 7: Tính Tổng mức đầu tư xây dựng

Mua phần mềm dự toán Eta 2022 bản quyền tại Hà Giang liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: