Quyết định 10/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Tây Ninh

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2022 ban hành theo Quyết định 10/QĐ-SXD ngày 18/1/2022. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Kèm theo Bảng giá ca máy thiết bị Quyết định số 11/QĐ-SXD. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Quyết định 10/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng Tây Ninh ban hành theo Quyết định 10/QĐ-SXD ngày 18/1/2022; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Tây Ninh năm 2022

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 15/10/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy

3. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2022

Tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 10/QĐ-SXD ngày 18/1/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công xây dựng Tây Ninh được chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Tây Ninh, Các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu

Vùng IV: Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Tây Ninh năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2022 theo Quyết định 11/QĐ-SXD ngày 18/1/2022 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Tây Ninh bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 10/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Quyết định 11/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Tây Ninh năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2022. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Nội dung Quyết định 10/QĐ-SXD ban hành giá nhân công Tây Ninh năm 2022 xem tại đây

Quyết định 10/QĐ-SXD đơn giá nhân công Tây Ninh năm 2022

Quyết định 10/QĐ-SXD đơn giá nhân công Tây Ninh năm 2022

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Tây Ninh . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tải phần mềm dự toán Eta 2022 mới nhất tại https://phanmemeta.net

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Tây Ninh Liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tây Ninh năm 2022 xem tại đây

 

Tags: