Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Hướng dẫn lập dự toán Đơn nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2022 ban hành theo Quyết định 23/QĐ-SXD ngày 26/01/2022. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên quang ban hành hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tuyên Quang theo định mức 12/2021/tt-bxd

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tuyên Quang năm 2022 mới nhất

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tuyên Quang được điều tra và khảo sát tại thời điểm. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Giá nhân công xây dựng tỉnh Tuyên Quang được chia thành 2 vùng theo Quyết định 23/QĐ-SXD. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Khu vực I: Thành phố Tuyên Quang

Khu vực II: gồm các huyện còn lại

hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tuyên Quang năm 2022

hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Bảng giá ca máy tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Tuyên Quang bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 23/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 13/TT-BXD

Hướng dẫn cập nhật Quyết định 23/QĐ-SXD trên phần mềm Dự toán Eta.

Video hướng dẫn chi tiết lập dự toán tỉnh Tuyên Quang mới nhất xem tại đây

 

Bước 1: Tải đơn giá nhân công

Mở phần mềm dự toán Eta lên bạn thực hiện theo hướng dẫn như hình sau đây. để tải file đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2021.

đơn giá nhân công tuyên quang năm 2021

đơn giá nhân công tuyên quang năm 2021

 

Bước 2: Lắp đơn giá nhân công xây dựng tuyên quang năm 2022

Chú ý đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang 2022 theo Quyết định 23/QĐ-SXD được Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang công bố cho từng vùng như sau:

Vùng 3: gồm Thành phố Tuyên Quang

Vùng 4: gồm Các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn

Khi lập dự toán công trình tại khu vực nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây.

"<yoastmark

Hướng dẫn cập nhật định mức 12/2021/TT-BXD trên phần mềm Dự toán Eta Xem Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Tuyên Quang liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

 

 

Tags: