Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Quyết định 4354/QĐ-UBND ngày 22/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD

Cơ sở Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh năm 2020 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh gồm :

Ngày 22/12/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định 4354/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Hà Tĩnh gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Hà Tĩnh

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 4354/2020/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 22/12/2020

Phần mềm dự toán Eta 2020  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 4354/QĐ-UBND Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Quyết định 4354/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Nội dung quyết định 4354/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Quyết định số 2457/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 2457/QĐ-UBND ngày 3/8/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III gồm: Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh

Vùng IV gồm: Thị xã Hồng Lĩnh, Các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà

 Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 131/QĐ-SXD

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 2457/QĐ-UBND ngày 3/08/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD

Trên đây là bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 131/QĐ-SXD. Mọi người tải miễn phí để áp dụng cho dự toán xây dựng tại thời điểm tháng 9/2020

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Quyết định 131/QĐ-SXD ngày 17 tháng 9 năm 2020 Xem Tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Hà Tĩnh liên hệ Mr Duy 0965635638

Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Video hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Quyết định 4354/QĐ-UBND ngày 22/12/2020

Tags: