Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Ngày 17/9/2020 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 131/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật để người dùng áp dụng với công trình thi công hiện hành. Cập nhật bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hà Tĩnh trên dự … Đọc tiếp Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020