Đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 ban hành theo Công văn số 849/SXD-QLHĐXD ngày 15/4/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành theo Công văn số 849/SXD-QLHĐXD; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Công văn số 849/SXD-QLHĐXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh theo Công văn số 849/SXD-QLHĐXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III gồm: Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh

Vùng IV gồm: Thị xã Hồng Lĩnh, Các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo công văn số 849/SXD-QLHĐXD ngày 15/04/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hà Tĩnh bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Công văn 849/SXD-QLHĐXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Công văn số 849/SXD-QLHĐXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta bản dùng thử miễn phí TẠI Đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Tĩnh mới nhất Xem tại đây

Tags: