Đơn giá lắp đặt tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND

Đơn giá lắp đặt tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2023. Kèm theo Quyết định 07/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng 2023 ngày 12/01/2023 ; Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2022 ban hành theo Quyết định 02/QĐ-SXD ngày 12/01/2022

Đơn giá lắp đặt tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 1614/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành đơn giá xây dựng Lâm Đồng năm 2023

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 1614/QĐ-UBND đơn giá lắp đặt tỉnh Lâm Đồng 2023

Quyết định 1614/QĐ-UBND của đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lâm Đồng năm 2023 thành 2 phần:

Đơn giá Phần Xây dựng công trình

Đơn giá Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình

đơn giá xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2023

đơn giá xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2023

Quyết định 02/QĐ-SXD Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2023

Tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định 02/QĐ-SXD ngày 12/01/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Khu vực II ; Tp Đà Lạt, Tp Bảo Lộc

Khu vực III: huyện Đức Trọng, huyện Di Linh

Khu vực IV: Các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

Quyết định 02/QĐ-SXD ngày 12/01/2022 Xem Chi tiết tại đây

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Quyết định 07/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lâm Đồng bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 02/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2021. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Nội dung Quyết định 07/QĐ-SXD ban hành bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2023 Xem tại đây

Giá nhiên liệu Quyết định 07/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng

Giá Điện bình quân:     1.864,44 đồng/kWh

Giá Xăng Ron 92:         21.464 đồng/lít

Giá Diesel 0,05S:          16.900 đồng/lít

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Đặt mua phần mềm dự toán Eta tại Lâm Đồng liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Phần mềm dự toán Eta 2023 đã cập nhật đầy đủ đơn giá, định mức chuyên ngành điện. Các bạn tải cài đặt và tham khảo sử dụng trong quá trình lập dự toán. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638 tư vấn hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán công trình viễn thông năm 2023 XEm Tại Đây

Hướng dẫn lập dự toán công trình giao thông năm 2023 Xem TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: