Quyết định 02/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2022 ban hành theo Quyết định 02/QĐ-SXD ngày 12/01/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng ban hành theo Quyết định 02/QĐ-SXD ngày 12/01/2022; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng năm 2022

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 02/QĐ-SXD Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định 02/QĐ-SXD ngày 12/01/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Khu vực II ; Tp Đà Lạt, Tp Bảo Lộc

Khu vực III: huyện Đức Trọng, huyện Di Linh

Khu vực IV: Các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông

Quyết định 03/QĐ-SXD Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Lâm Đồng năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2022 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Quyết định 03/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng 2022 XEM TẠI ĐÂY

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lâm Đồng bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 02/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2021. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Nội dung Quyết định 07/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2021 Xem tại đây

quyết định 02/qđ-sxd đơn giá nhân công lâm đồng năm 2022

quyết định 02/qđ-sxd đơn giá nhân công lâm đồng năm 2022

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Đặt mua phần mềm dự toán Eta tại Lâm Đồng liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lâm Đồng năm 2022

 

Tags: