Đơn giá khảo sát tỉnh Sơn La năm 2022 Quyết định 2574/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2022 theo Quyết định 2574/QĐ-UBND ngày 9/12/2022. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thay thế Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định 2747/QĐ-UBND ngày 10/12/2020

Cơ sở Đơn giá khảo sát tỉnh Sơn La năm 2022 Quyết định 2574/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá khảo sát xây dựng công trình Sơn La năm 2022 gồm có:

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

3. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Định mức xây dựng công trình

File Bộ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Sơn La năm 2022 Quyết định 2574/QĐ-UBND

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La gồm :

Ngày 9/12/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 2574/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Sơn La gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La Xem Tại Đây

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Sơn La

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Sơn La

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Sơn La

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Sơn La

6. Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tỉnh Sơn La

Quyết định 2574/QĐ-UBND tỉnh Sơn La ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 9/12/2022

Phần mềm dự toán Eta 2023  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 2574/QĐ-UBND Đơn giá kháo sát tỉnh Sơn La năm 2022

Quyết định 2574/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Sơn La năm 2022

Nội dung quyết định 2574/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2022 Quyết định 2574/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2022 Quyết định 2574/QĐ-UBND

Quyết định 2226/QĐ-SXD ngày 19/10/2021 đơn giá nhân công xây dựng Sơn La

Tỉnh Sơn La ban hành đơn giá nhân công theo Quyết định 2226/QĐ-UBND ngày 19/10/2021. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III:  Thành phố Sơn La

Vùng IV gồm: Các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Vân Hồ

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Sơn La năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định 2226/QĐ-UBND ngày 19/10/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công  xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Sơn La bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 2226/QĐ-SXD ngày 15/10/2021; Hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định 2226/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Sơn La năm 2021 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Sơn La năm 2021

Đơn giá nhân công tỉnh Sơn La năm 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Sơn La . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta bản dùng thử miễn phí TẠI Đây

Mua phần mềm dự toán Eta 2022 bản quyền tại Sơn La liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Sơn La liên hệ Mr Duy 0965635638

Tags: