Đơn giá khảo sát Nghệ An năm 2022 Quyết định 3925/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành đơn giá khảo sát công trình theo Quyết định 3925/QĐ-UBND. Bộ đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An gồm Phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm. Làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 và năm 2023

Đơn giá khảo sát tỉnh Nghệ An năm 2022 Quyết định 3925/QĐ-UBND

Cơ sở căn cứ xây dựng Bộ đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An gồm có

– Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

–  Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

– Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải file Quyết định 3925/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát Nghệ An năm 2022

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An gồm :

Ngày 12/12/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 3925/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Nghệ An gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An năm 2022

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Nghệ An năm 2022

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Nghệ An năm 2022

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2022

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2022

6. Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2022

File Quyết định 3925/QĐ-UBND đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

Nghệ An Đơn giá xây dựng năm 2022 Quyết định 3925/QĐ-UBND

Nghệ An Đơn giá xây dựng năm 2022 Quyết định 3925/QĐ-UBND

Quyết định 4799/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An

Tại thời điểm tỉnh Nghệ An chưa ban hành đơn giá nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng. Thì thực hiện theo Quyết định số 4799/QĐ-SXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng

Vùng III: Thành phố Vinh ,Thị xã Cửa Lò, Các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên

Vùng IV: bao gồm các huyện, thị xã còn lại ..

Các thị xã Hoàng Mai, Thái Hòa

– Các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành

Tải file đơn giá nhân công NGhệ An quyết định 4799/QĐ-SXD TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Nghệ An năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định 4799/QĐ-SXD ngày 23/12/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Nghệ An

Căn cứ xác định giá ca máy Nghệ An gồm

1. Hao phí thiết bị theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

2. Nhân công lái máy theo Quyết định 4799/QĐ-SXD ngày 23/12/2021

3. Nguyên giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

4. Chi phí nhiên liệu Xăng, Dầu Diezel, Điện theo Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tải phần mềm dự toán 2022 mới nhất tại Phanmemeta.Net

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Trình tự lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tags:

Call Now Button