Tổng hợp định mức viễn thông mới nhất

Tổng hợp định mức viễn thông – Đơn giá xây dựng cơ bản ngành bưu chính viễn thông mới nhất năm 2021. Bộ Bưu chính viễn thông công bố các bộ định mức chuyên ngành viễn thông; Để phục vụ cho việc lập dự toán, thanh quyết toán các công trình xây dựng viễn thông . Phần mềm dự toán Eta cập nhập đầy đủ đơn giá, định mức chuyên ngành viễn thông

Tổng hợp định mức xây dựng viễn thông

  1. Công văn số 258/BTTTT-KHTC của Bộ thông tin và truyền thông ngày 09/2/2009; Về việc công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính viễn thông
  2. Quyết định số 04/QĐ-VNPT-HĐTV-HK ngày 08 tháng 01 năm 2013; Công bố định mức tháo dỡ, thu hồi các công trình thông tin của tập đoàn bưu chính viễn thông
  3. Quyết định số 06/QĐ-VNPT-HĐTV-HK ngày 09 tháng 01 năm 2013; Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình thông tin của tập đoàn bưu chính viễn thông
  4. Văn bản số 2519/BTTTT-KHTC của Bộ thông tin và truyền thông ngày 04/9/2014; Công bố đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin
  5. Quyết định 23/2005/QĐ-BBCVT Ban hành Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính, viễn thông
  6. Quyết định 18/2007/QĐ-BBCVT Ban hành Đơn giá xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

Tập định mức thông tư bưu chính viễn thông năm 2021

Tập thông tư ban hành định mức xây dựng và khảo sát công trình bưu chính viễn thông mới nhất. Ban hành ngày 31/12/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

1.Thông tư 44/2020/TT-BTTT Ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

2.Thông tư 45/2020/TT-BTTT Ban hành Định mức khảo sát lập dự án công trình bưu chính, viễn thông

3.Thông tư 46/2020/TT-BTTT Ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện

4.Thông tư 47/2020/TT-BTTT Ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế – dự toán công trình bưu chính, viễn thông

ứng dụng trên Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ toàn bộ đơn giá, định mức chuyên ngành viễn thông. Các bạn có thể tải về cài đặt và trải nghiệm dùng thử miễn phí

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Mr Duy 0965365638

Xem thêm Hướng dẫn lập dự toán công trình trạm biến áp và đường dây điện Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán công trình bưu chính viễn thông mới nhất xem tại đây

 

Tags: