Hướng dẫn lập dự toán công trình điện

Hướng dẫn lập dự toán công trình điện trạm biến áp đường dây tải điện mới nhất năm 2021. Được lập trên căn cứ quyết định số 203/QĐ-EVN tập đoàn điện lực EVN; Bộ định mức 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương. Về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

Hướng dẫn lập dự toán công trình điện trạm biến áp đường dây tải điện

Cơ sở lập dự toán công trình điện trạm biến áp và đường dây tải điện gồm mục nào

 1. Tập định mức chuyên ngành điện trạm biến áp đường dây tải điện như ( định mức 4970, định mức 1781,…)
 2. Áp dụng các thông tư 09/2019/TT-BXD, thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi bổ sung
 3. Thông tư 15/2019/TT-BXD của bộ xây dựng xác định đơn giá nhân công xây dựng
 4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng xác định giá ca máy thiết bị thi công

Bộ đơn giá định mức chuyên ngành điện đường dây và trạm biến áp

Có rất nhiều bộ đơn giá và định mức chuyên ngành điện đã được công bố gồm:

 1. Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương. Về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
 2. Quyết định 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 công bố định mức dự toán công trình phần thí nghiệm điện
 3. Quyết định 4167/BCT-TCNL ngày 14/05/2013 công bố hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp đường dây và trạm biến áp
 4. Bộ Định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện 228/QĐ-EVN ngày 8/12/2015
 5. Định mức sửa chữa công trình lưới điện năm 2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-EVN có hiệu lực ngày 27/10/2020

Hướng dẫn lập dự toán công trình điện

Phần mềm dự toán Eta 2021 đã cập nhật đầy đủ đơn giá, định mức chuyên ngành điện. Các bạn tải cài đặt và tham khảo sử dụng trong quá trình lập dự toán. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638 tư vấn hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn xác định lập dự toán chi phí sửa chữa công trình lưới điện

Dự toán chi phí sửa chữa được tổng hợp như sau:

Dsc = T + GT +TNcttt + Ctđ ( nếu có ) + VAT

1/ Chi phí trực tiếp ( T )

 • Mức hao phí vật liệu
 • Mức hao phí nhân công
 • Mức hao phí ca máy

2/ Chi phí gián tiếp ( GT )

Chi phí chung ( C )

3/ Thu nhập chịu thuế tính trước ( TNcttt )

4/ Chi phí sửa chữa theo tiến độ ( nếu có ) ( Ctđ )

5/ Chi phí thuế giá trị gia tăng ( VAT )

6/ Chi phí sửa chữa sau thuế ( Dsc )

Video hướng dẫn lập dự toán công trình điện – Trạm biến áp & đường dây tải điện xem tại đây

Tags: