Định mức sửa chữa công trình lưới điện năm 2020

Định mức sửa chữa công trình lưới điện năm 2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-EVN có hiệu lực ngày 27/10/2020

Kết cấu Định mức sửa chữa công trình lưới điện năm 2020

Mỗi loại định mức được tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác sửa chữa hoặc thay thế

Định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện bao gồm 16 chương và 02 phụ lục:

Chương 1: Thay tiếp địa cột điện

Chương 2: Sơn các cấu kiện sắt thép

Chương 3: Thay cách điện, phụ kiện các loại

Chương 4: Thay cột điện

Chương 5: Thay dây dẫn các loại

Chương 6: Thay phụ kiện cáp lực điện áp 0,4kV đến 110kV

Chương 7: Sửa chữa, thay máy biến áp, kháng điện

Chương 8: Sửa chữa, thay máy cắt điện

Chương 9: Sửa chữa, thay biến dòng điện, biến điện áp và các thiết bị khác

Chương 10: Sửa chữa, thay dao cách ly

Chương 11: Sửa chữa, thay phụ kiện hệ thống công tơ điện

Chương 12: Thay cách điện, phụ kiện trên đường dây đang mang điện 220kV

Chương 13: Sửa chữa, thay thế các loại tủ điều khiển, bảng mạch và tủ chiếu sáng

Chương 14: Thay thiết bị trung thế, hạ thế và các công tác khác

Chương 15: Thay hệ thống điều khiển tích hợp các trạm biến áp

Chương 16: Sửa chữa, thay phụ kiện, thiết bị trên đường dây điện và trạm biến áp đang mang điện thế đến 35kV

Hướng dẫn xác định dự toán chi phí sửa chữa công trình lưới điện

Dự toán chi phí sửa chữa được tổng hợp như sau:

Dsc = T + GT +TNcttt + Ctđ ( nếu có ) + VAT

1/ Chi phí trực tiếp ( T )

  • Mức hao phí vật liệu
  • Mức hao phí nhân công
  • Mức hao phí ca máy

2/ Chi phí gián tiếp ( GT )

Chi phí chung ( C )

3/ Thu nhập chịu thuế tính trước ( TNcttt )

4/ Chi phí sửa chữa theo tiến độ ( nếu có ) ( Ctđ )

5/ Chi phí thuế giá trị gia tăng ( VAT )

6/ Chi phí sửa chữa sau thuế ( Dsc )

Chi tiết xem tại đây

Định mức sửa chữa công trình lưới điện năm 2020

Định mức sửa chữa công trình lưới điện năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy 63 tỉnh, thành phố mới nhất năm 2020 Xem Tại đây

Tags: