Tổng hợp bảng giá ca máy năm 2021

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2021 mới nhất của 63 tỉnh thành phố. Hướng dẫn xác định giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2019. Hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2020. Cập nhật đến ngày 8/5/2021

Tổng hợp bảng giá ca máy thiết bị năm 2021

Các tỉnh thành phố mới ban hành năm 2021 sửa đổi bổ sung cho năm 2020. Các tỉnh thành phố đã ban hành theo năm 2020 vẫn được giữ nguyên để sử dụng. Khi lập dự toán tại thời điểm hiện tại chúng ta tính theo phương pháp bù giá

1, Bảng giá ca máy tỉnh Bạc Liêu năm 2021 ban hành theo Quyết định 21/QĐ-SXD ngày 03/3/2021

2, Bảng giá ca máy tỉnh Bình Phước năm 2021 ban hành theo Quyết định 3543/QĐ-SXD ngày 30/12/2020

3, Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 ban hành theo Quyết định 62/QĐ-SXD ngày 19/03/2021

4, Bảng giá ca máy tỉnh Cà Mau năm 2021 ban hành theo Quyết định 634/QĐ-SXD ngày 30/12/2020

5, Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 09/10/2020

6, Bảng giá ca máy tỉnh Điện Biên năm 2021 ban hành theo Quyết định 1998/QĐ-SXD ngày 31/12/2020

7, Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2021 ban hành theo Quyết định 245/QĐ-SXD ngày 17/12/2020

8, Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021 ban hành theo Quyết định 14/QĐ-SXD ngày 11/01/2021

9, Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 ban hành theo Quyết định 131/QĐ-SXD ngày 17/09/2020

10, Bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2021 ban hành theo Quyết định 3727/QĐ-SXD ngày 09/12/2020

11, Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2021 ban hành theo Quyết định 172/QĐ-SXD ngày 22/12/2020

12, Bảng giá ca máy tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 ban hành theo Quyết định 610/QĐ-UBND ngày 20/03/2021

13, Bảng giá ca máy tỉnh Long An năm 2021 theo Quyết định 654/QĐ-UBND ngày 07/10/2020

14, Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2021

15, Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2021 theo Quyết định 139/QĐ-SXD ngày 05/09/2020

16, Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ninh năm 2021 theo Quyết định 4438/QĐ-SXD ngày 19/11/2020

17, Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2021 theo Quyết định 124/QĐ-SXD ngày 19/10/2020

18, Bảng giá ca máy tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 4994/QĐ-UBND ngày 20/11/2020

19, Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2021 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND ngày 21/09/2020

20, Bảng giá ca máy tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 2690/QĐ-UBND ngày  03/11/2020

21, Bảng giá ca máy tỉnh Tiền Giang năm 2021 theo Quyết định 220/QĐ-UBND ngày  03/12/2020

22, Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2021 theo Quyết định 172/QĐ-SXD ngày 18/12/2020

23, Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2021 ban hành theo Quyết định 3610/QĐ-UBND ngày 31/12/2020

24, Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 theo Công văn 4698/SXD-KT&VLXD ngày 15/12/2020

Tổng hợp bảng giá ca máy thi công năm 2020

Một số tỉnh, thành phố đã ban hành bảng tính giá ca máy năm 2020 theo hướng dẫn của Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

1, Bảng giá ca máy thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3182/QĐ-UBND ngày 27/8/2020

2, Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2020 theo Quyết định 2041/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

3, Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Thuận năm 2020 theo Quyết định 227/QĐ-UBND ngày 7/8/2020

4, Bảng giá ca máy tỉnh Long An năm 2020 theo Quyết định 449/QĐ-UBND ngày 21/7/2020

5, Bảng giá ca máy tỉnh Kiên Giang năm 2020 theo Quyết định 1753/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

6, Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 ban hành theo Quyết định 130/QĐ-SXD ngày 8/7/2020

7, Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2020 theo Quyết định 1623/QĐ-UBND ngày 24/7/2020

8, Bảng giá ca máy tỉnh Tiền Giang năm 2020 theo Quyết định 1984/QĐ-UBND ngày 14/7/2020

9, Bảng giá ca máy tỉnh An Giang năm 2020 theo Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 21/7/2020

10, Bảng giá ca máy tỉnh Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020

11, Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2020 theo Quyết định 1551/QĐ-UBND ngày 1/6/2020

12, Bảng giá ca máy Tp Hồ Chí Minh năm 2020 theo Quyết định 2207/QĐ-UBND ngày 15/6/2020

13, Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD ngày 22/5/2020

14, Bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2020 theo Công bố số 1109/UBND-KT ngày 28/2/2020

15, Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 52/QĐ-SXD ngày 28/2/2020

16, Bảng giá ca máy tỉnh Điện Biên năm 2020 theo Quyết định số 484/QĐ-SXD ngày 27/4/2020

17, Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2020 theo Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 15/7/2020

18, Bảng giá ca máy tỉnh Điện Biên năm 2020 ban hành theo Quyết định 484/QĐ-SXD ngày 27/4/2020

19, Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình năm 2020 theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 7/4/2020

20, Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 28/02/2020

21, Bảng giá ca máy tỉnh Khánh Hòa năm 2020 theo Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 31/3/2020

22, Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020 theo Công văn 292/SXD-KT&VLXD ngày 13/3/2020

23, Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2020 theo Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 29/4/2020

24, Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2020 theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020

25, Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Nam năm 2020 theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

Tổng hợp bảng giá ca máy các tỉnh thành mới nhất năm 2020

Tổng hợp các bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng các tỉnh thành mới nhất 2020. Làm cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Cơ sở xác định giá ca máy mới nhất năm 2020 gồm có:

1. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành xác định giá ca máy thiết bị xây dựng

2. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình

3. Giá nhiên liệu, năng lượng theo công bố của Petrolimex

Số điện thoại hỗ trợ và đặt mua phần mềm dự toán Eta Hotline: 0965635638 để hỗ trợ trực tuyến

1. Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 chi tiết Xem tại đây

2. Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Quy trình lập dự toán xây dựng công trình mới nhất năm 2020 theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 

Tags: