Tổng hợp bảng giá ca máy năm 2020

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2020 mới nhất của 63 tỉnh thành phố. Hướng dẫn xác định giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2019. Hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2020

Tổng hợp bảng giá ca máy thiết bị năm 2020

Một số tỉnh, thành phố đã ban hành bảng tính giá ca máy năm 2020 theo hướng dẫn của Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

1, Bảng giá ca máy thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3182/QĐ-UBND ngày 27/8/2020

2, Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2020 theo Quyết định 2041/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

3, Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Thuận năm 2020 theo Quyết định 227/QĐ-UBND ngày 7/8/2020

4, Bảng giá ca máy tỉnh Long An năm 2020 theo Quyết định 449/QĐ-UBND ngày 21/7/2020

5, Bảng giá ca máy tỉnh Kiên Giang năm 2020 theo Quyết định 1753/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

6, Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 ban hành theo Quyết định 130/QĐ-SXD ngày 8/7/2020

7, Bảng giá ca máy tỉnh Hưng Yên năm 2020 theo Quyết định 1623/QĐ-UBND ngày 24/7/2020

8, Bảng giá ca máy tỉnh Tiền Giang năm 2020 theo Quyết định 1984/QĐ-UBND ngày 14/7/2020

9, Bảng giá ca máy tỉnh An Giang năm 2020 theo Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 21/7/2020

10, Bảng giá ca máy tỉnh Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020

11, Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2020 theo Quyết định 1551/QĐ-UBND ngày 1/6/2020

12, Bảng giá ca máy Tp Hồ Chí Minh năm 2020 theo Quyết định 2207/QĐ-UBND ngày 15/6/2020

13, Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD ngày 22/5/2020

14, Bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2020 theo Công bố số 1109/UBND-KT ngày 28/2/2020

15, Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 52/QĐ-SXD ngày 28/2/2020

16, Bảng giá ca máy tỉnh Điện Biên năm 2020 theo Quyết định số 484/QĐ-SXD ngày 27/4/2020

17, Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2020 theo Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 15/7/2020

18, Bảng giá ca máy tỉnh Điện Biên năm 2020 ban hành theo Quyết định 484/QĐ-SXD ngày 27/4/2020

19, Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình năm 2020 theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 7/4/2020

20, Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 28/02/2020

21, Bảng giá ca máy tỉnh Khánh Hòa năm 2020 theo Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 31/3/2020

22, Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020 theo Công văn 292/SXD-KT&VLXD ngày 13/3/2020

23, Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2020 theo Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 29/4/2020

24, Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2020 theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020

25, Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Nam năm 2020 theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

Tổng hợp bảng giá ca máy các tỉnh thành mới nhất năm 2020

Tổng hợp các bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng các tỉnh thành mới nhất 2020. Làm cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Cơ sở xác định giá ca máy mới nhất năm 2020 gồm có:

1. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành xác định giá ca máy thiết bị xây dựng

2. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình

3. Giá nhiên liệu, năng lượng theo công bố của Petrolimex

Hotline: 0965635638 để hỗ trợ trực tuyến

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 chi tiết Xem tại đây

Quy trình lập dự toán xây dựng công trình mới nhất năm 2020 theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chi tiết xem hướng dẫn tại đây 

 

Tags: