Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ

Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2020 về việc tiếp tục sử dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP. Ban hành ngày 14/8/2019 quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2020

Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 14/5/2020 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020 theo căn cứ:

– Luật tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015

– Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 ban hành Quy chế làm việc chính phủ

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên chính phủ và kết luận của Thủ tướng chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020, tổ chức thực hiện vào ngày 05 tháng 5 năm 2020

Có tiếp tục áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ ?

Theo đề cập tại Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ dành cho Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương liên quan xây dựng dự thảo Nghị Quyết

Tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019; Về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng trình Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 5 năm 2020

Ban hành thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn NĐ 68

Chi tiết nội dung Nghị quyết 70/NQ-CP Chính phủ ngày 14/5/2020 Xem tại đây

Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ

Mọi vướng mắc trong quá trình cần giải đáp vui lòng liên hệ Hotline: 0965635638

Xem thêm 1 cá máy thiết bị thi công giá bao nhiêu tiền Tại đây

Xem video phân tích liệu có áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP TẠI ĐÂY

 

Tags: