1 giá ca máy bao nhiêu tiền ?

1 giá ca máy thiết bị thi công xây dựng bao nhiêu tiền ? Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi trả lời về các tính giá ca máy thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019

1 giá ca máy thi công bao nhiêu tiền ?

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi là giá ca máy) là mức chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công xây dựng.

Giá ca máy gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy và được xác định theo công thức sau:

CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK                                                          (1)

Trong đó:

– CCM: giá ca máy (đồng/ca);

– CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca);

– CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca);

– CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca);

– CNC: chi phí nhân công điều khiển (đồng/ca);

– CCPK: chi phí khác (đồng/ca).

Chi phí hao phí xác định giá ca máy thi công xây dựng gồm có:

Nội dung định mức các hao phí Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. Số ca làm việc trong năm : là số ca làm việc của máy trong 1 năm trong cả đời máy
  2. Định mức khấu hao : là mức độ giảm giá trị bình quân của máy do hao mòn sau 1 năm sử dụng
  3. Định mức sửa chữa : là mức chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy nhằm duy trì; Khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy trong một năm sử dụng
  4. Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng : là mức tiêu hao nhiên liệu để tạo ra động lực cho máy hoạt động trong 1 ca làm việc và nhiên liệu phụ
  5. Định mức nhân công điều khiển : là số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều kiển; Vận hành máy trong 1 ca làm việc
  6. Định mức chi phí khác : là định mức cho các khoản chi phí đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả trong 1 năm sử dụng

1 giá ca máy bao nhiêu tiền

 

Phương pháp xác định 1 giá ca máy bao nhiêu tiền ?

 a) Xác định chi phí khấu hao

Trong quá trình sử dụng máy, máy bị hao mòn, giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của máy do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên.

b) Nguyên giá máy:

– Nguyên giá của máy để tính giá ca máy được xác định theo giá máy mới, phù hợp với mặt bằng thị trường của loại máy sử dụng để thi công xây dựng công trình.

– Nguyên giá của máy là toàn bộ các chi phí để đầu tư mua máy tính đến thời điểm đưa máy vào trạng thái sẵn sàng sử dụng gồm giá mua máy (không kể chi phí cho vật tư, phụ tùng thay thế mua kèm theo), thuế nhập khẩu (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí lưu kho, chi phí lắp đặt (lần đầu tại một công trình), chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có), chạy thử, các khoản chi phí hợp lệ khác có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư máy, không bao gồm thuế VAT.

c) Giá trị thu hồi: là giá trị phần còn lại của máy sau khi thanh lý, được xác định như sau:

– Đối với máy có nguyên giá từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trở lên giá trị thu hồi tính bằng 10% nguyên giá.

– Không tính giá trị thu hồi với máy có nguyên giá nhỏ hơn 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

d) Định mức khấu hao của máy (%/năm) được xác định trên cơ sở định mức khấu hao của máy.

e) Số ca làm việc của máy trong năm (ca/năm) xác định trên cơ sở số ca làm việc của máy trong năm

f) Giá nhiên liệu, năng lượng diều khiển máy

Giá nhiên liệu được xác định trên cơ sở:

– Giá xăng, dầu: theo thông cáo báo chí giá xăng dầu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex phù hợp với thời điểm tính giá ca máy và khu vực xây dựng công trình;

– Giá điện: theo quy định về giá bán điện của nhà nước phù hợp với thời điểm tính giá ca máy và khu vực xây dựng công trình.

g) Hệ số chi phí nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc; Được xác định theo từng loại máy và điều kiện cụ thể của công trình. Hệ số chi phí nhiên liệu phụ có giá trị bình quân như sau:

– Máy và thiết bị chạy động cơ xăng: 1,02;

– Máy và thiết bị chạy động cơ diesel: 1,03;

– Máy và thiết bị chạy động cơ điện: 1,05.

Video hướng dẫn chi tiết  tính giá ca máy và thiết bị thi công xem Tại Đây 

Cách tính vận chuyển đất Thông tư 10/2019/TT-BXD nên áp dụng mã AM hay mã AB Xem Tại đây

Tags: