Hướng dẫn lập dự toán TP Hồ Chí Minh năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán TP Hồ Chí Minh năm 2020 ban hành theo tập định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD

Hướng dẫn lập dự toán tp Hồ Chí Minh năm 2020

Để lập dự toán trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cần xác định giá nhân công và bảng giá ca máy

Đơn giá nhân công xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tp Hồ Chí Minh năm 2020

Đơn giá nhân công Tp HCM được điều tra và khảo sát tại thời điểm Hướng dẫn số 11513/HD-SXD-KTXD. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh theoướng dẫn số 11513/HD-SXD-KTXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Địa bàn khu vực xây dựng công trình tại thành phố Hồ Chí Minh

  • Khu vực 1 gồm : các Quận, Huyện Củ Chi, Hooc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè
  • Khu vực 2 gồm : huyện Cần Giờ

1. Hệ số điều chỉnh nhân công các khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh ( Knc )

  • Công trình xây dựng tại địa bàn khu vực 1 : Hệ số điều chỉnh Knc = 1
  • Công trình xây dựng tại địa bàn khu vực 2 : Hệ số điều chỉnh Knc = 0,915

Bảng giá ca máy thiết bị thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thành phố

Căn cứ xác định giá ca máy Tp Hồ Chí Minh gồm

1. Hao phí thiết bị theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

2. Nhân công lái máy theo hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

3. Nguyên giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD

4. Chi phí nhiên liệu Xăng, Dầu Diezel, Điện theo Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

đơn giá nhân công xây dựng hồ chí minh năm 2020

đơn giá nhân công xây dựng hồ chí minh năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 Xem tại đây

Tags: