Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Giang năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Giang năm 2020 ban hành theo tập định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Giang năm 2020

Để lập dự toán trên địa bàn tỉnh Hà Giang cần xác định giá nhân công và bảng giá ca máy

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Giang ban hành theo Công văn số 1032/UBND-KTTH ngày 8/4/2020 hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD ;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2020

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang được điều tra và khảo sát tại thời điểm Công văn số 1032/UBND-KTTH. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Tỉnh Hà Giang theo Công văn số 1032/UBND-KTTH áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Địa bàn khu vực xây dựng công trình tại tỉnh Hà Giang

  • Vùng III gồm : Thành phố Hà Giang
  • Vùng IV gồm: các huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hà Giang năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thành phố.

Căn cứ xác định giá ca máy tỉnh Hà Giang năm 2020 gồm

1. Hao phí thiết bị theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

2. Nhân công lái máy theo hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

3. Nguyên giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD

4. Chi phí nhiên liệu Xăng, Dầu Diezel, Điện theo Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Hà Giang . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Giang năm 2020

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tình Hà Giang năm 2020 Xem tại đây

Tags: