Hướng dẫn lập dự toán Quảng Bình mới nhất

Hướng dẫn lập dự toán Quảng Bình mới nhất năm 2020 theo Sở Xây dựng tỉnh . Đơn giá nhân công theo Quyết định 1070/QĐ-UBND ngày 8/04/2020; Bảng giá ca máy ban hành theo 1060/QĐ-UBND quý 2 năm 2020 ngày 7/4/2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Quảng Bình mới nhất năm 2020

Để lập dự toán tỉnh Quảng Bình mới nhất năm 2020 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 7/04/2020 ban hành bảng tính giá ca máy và thiết bị tỉnh Quảng Bình
  3. Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 8/04/2020 ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình
  4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  5. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  6. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình 2020 theo Quyết định 1070/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công Quảng Bình được điều tra và khảo sát tại thời điểm đầu năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình được chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Đồng Hới

Vùng III: Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Thị xã Ba Đồn

Vùng IV: các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình theo Quyết định 1070/QĐ-UBND Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình năm 2020 mới nhất

ảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Bình năm 2020 theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 7 tháng 04 năm 2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Bình bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 146/QĐ-UBND hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD Bộ Xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình năm 2020 theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy thiết bị của 63 TỈnh, thành phố Xem Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Quảng Bình Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Quảng Bình mới nhất năm 2020 theo Quyết định 1070/QĐ-UBND

Tags: