Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1070/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 8/04/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình ban hành theo Quyết định số 1070/QĐ-UBND;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Quyết định 1070/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình

Đơn giá nhân công Quảng Bình được điều tra và khảo sát tại thời điểm đầu năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình được chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Đồng Hới

Vùng III: Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Thị xã Ba Đồn

Vùng IV: các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa

Nội dung Quyết định 1070/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công xây dựng Quảng Bình năm 2020 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh quảng bình năm 2020

đơn giá nhân công tỉnh quảng bình năm 2020

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Quảng Bình năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Bình năm 2020 theo Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 8/04/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Bình bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 1070/QĐ-UBND hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta miễn phí

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2020 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2020 Xem tại đây

Hướng dẫn dẫn lập dự toán tỉnh Quảng BÌnh mới nhất Xem tại đây

Tags: