Hướng dẫn lập dự toán Lai Châu mới nhất

Hướng dẫn lập dự toán Lai Châu mới nhất năm 2020 theo Sở Xây dựng tỉnh . Đơn giá nhân công theo Văn bản số 196/SXD-KTVLXD ngày 28/02/2020; Bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 697/QĐ-UBND quý 3 năm 2020 ngày 31/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lai Châu mới nhất năm 2020

Để lập dự toán tỉnh Lai Châu mới nhất năm 2020 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. theo Công văn 292/SXD-KT&VLXD ngày 13/3/2020 ban hành bảng tính giá ca máy và thiết bị tỉnh Lai Châu
  3. Văn bản số 196/SXD-KTVLXD ngày 28/02/2020 ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lai Châu
  4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  5. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  6. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Đơn giá nhân công xây dựng Lai Châu 2020 theo Văn bản số 196/SXD-KTVLXD

Đơn giá nhân công Lai Châu được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý I năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Toàn tỉnh Lai Châu theo Văn bản số 196/SXD-KTVLXD đều là áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng III: Thành phố Lai Châu

Vùng IV: gồm 2: khu vực 1 có hệ số khu vực 0,4&0,5, khu vực 2 có hệ số khu vực 0,7

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lai Châu theo Văn bản số 196/SXD-KTVLXD Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Lai Châu năm 2020 theo Công văn 292/SXD-KT&VLXD ngày 13 tháng 3 năm 2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Lai Châu

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lai Châu bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Văn bản số 196/SXD-KTVLXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Tổng hợp bảng tính giá ca máy 63 Tỉnh, thành phố chi tiết Xem Tại đây

Tổng hợp giá nhân công xây dựng của 63 Tỉnh, thành phố mới nhất năm 2020 XEM TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020 theo Công văn 292/SXD-KT&VLXD  XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Lai Châu Liên hệ Mr Duy 0965635638

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lai Châu mới nhất năm 2020 của Sở Xây dựng

Tags: