Hướng dẫn lập dự toán Bình Thuận năm 2021

Hướng dẫn lập dự toán Bình Thuận mới nhất năm 2021 theo Sở Xây dựng tỉnh. Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 ban hành theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 9/04/2021 . Đơn giá nhân công theo Quyết định số 63/QĐ-SXD ngày 19/03/2021; Bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 62/QĐ-SXD ngày 19/03/2021

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Thuận mới nhất năm 2021

Để lập dự toán tỉnh Bình Thuận mới nhất năm 2021 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  3. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  4. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận theo Quyết định 63/QĐ-SXD ngày 19/03/2021 xem tại đây

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Phan Thiết

Vùng III: Thị xã La Gi, Các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam

Vùng IV: Các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong, Phú Quý, Hàm Tân, Bắc Bình

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận theo Quyết định 63/QĐ-SXD Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 62/QĐ-SXD ngày 19/3/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Thuận bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 63/QĐ-SXD ngày 19/3/2021. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định số 62/QĐ-SXD XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Bình Thuận Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Thuận mới nhất năm 2021

Tags: