Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 ban hành theo Quyết định 63/QĐ-SXD ngày 19/3/2021; Văn bản 588/SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 . Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng Bình Thuận ban hành theo Quyết định 63/QĐ-SXD ngày 19/3/2021; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bình Thuận năm 2021

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng Bình Thuận 2021 theo Quyết định 63/QĐ-SXD

Tỉnh Bình Thuận theo Quyết định 63/QĐ-SXD ngày 19/3/2021 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Phan Thiết

Vùng III: Thị xã La Gi, Các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam

Vùng IV: Các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong, Phú Quý, Hàm Tân, Bắc Bình

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021

Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2020 theo Quyết định 62/2021/QĐ-SXD của Bộ Xây dựng. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Thuận bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 63/2021/QĐ-SXD ngày 19/3/2021. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD Bộ Xây dựng

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

 

Tags: