Hướng dẫn lập dự toán Bình Thuận mới nhất năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán Bình Thuận mới nhất năm 2020 theo Sở Xây dựng tỉnh. Đơn giá nhân công theo Văn bản 588/SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020; Bảng giá ca máy ban hành quý 3 năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Thuận mới nhất năm 2020

Để lập dự toán tỉnh Bình Thuận mới nhất năm 2020 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2.  Văn bản 588/SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận
  3. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  4. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  5. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Đơn giá nhân công xây dựng Bình Thuận 2020 theo Quyết định 1070/QĐ-UBND

Tỉnh Bình Thuận theo Văn bản 588/SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Phan Thiết

Vùng III: Thị xã La Gi, Các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam

Vùng IV: Các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong, Phú Quý, Hàm Tân, Bắc Bình

Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2020 theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Thuận bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Văn bản 588/SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD Bộ Xây dựng

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh, thành phố  Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy thiết bị của 63 TỈnh, thành phố Xem Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Bình Thuận Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Thuận mới nhất năm 2020 theo Văn bản 588/SXD-QLXD&HTKT

Tags: