Hướng dẫn lập dự toán Bạc Liêu theo Quyết định 40/QĐ-SXD

Hướng dẫn lập dự toán Bạc Liêu theo Quyết định 40/QĐ-SXD ngày 2/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 40/QĐ-SXD quý 3 năm 2020 ngày 2/6/2020. Thay thế cho Quyết định số 08a/QĐ-SXD ngày 22/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định 40/QĐ-SXD

Để lập dự toán tỉnh Bạc Liêu mới nhất năm 2020 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 2/6/2020 ban hành bảng tính giá ca máy và thiết bị tỉnh Bạc Liêu
  3. Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 2/6/2020 ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu
  4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  5. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  6. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Đơn giá nhân công xây dựng Bạc Liêu 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD

Tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định 40/QĐ-SXD ngày 2/6/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành Phố Bạc Liêu, Thị xã Giá Rai

Vùng IV: Các huyện Hồng Dân, Hòa Bình, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu theo QĐ 40/QĐ-SXD Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Bạc Liêu năm 2020 mới nhất

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2020 ban hành theo Quyết định số 40/QĐ-SXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu từ ngày 2/6/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành theo Quyết định số 40/QĐ-SXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bạc Liêu năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Bạc Liêu năm 2020 theo Quyết định số 40/QĐ-SXD XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh, thành phố mới nhất năm 2020 Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Bạc Liêu. Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bạc Liêu mới nhất năm 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD ngày 2/6/2020

 

Tags: