Quyết định 40/QĐ-SXD bảng giá ca máy Bạc Liêu 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Bạc Liêu năm 2020 theo Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 2 tháng 6 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

Quyết định 40/QĐ-SXD bảng giá ca máy tỉnh Bạc Liêu năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2020 theo Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 2 tháng 6 năm 2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bạc Liêu bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 40/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD

Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2020 ban hành theo Quyết định số 40/QĐ-SXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu từ ngày 2/6/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành theo Quyết định số 40/QĐ-SXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bạc Liêu năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Chi tiết Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu Quyết định số 40/QĐ-SXD năm 2020 Xem Tại đây

Quyết định 40/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Đơn giá nhân công Bạc Liêu được điều tra và khảo sát tại thời điểm đầu năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành Phố Bạc Liêu, Thị xã Giá Rai

Vùng IV: Các huyện Hồng Dân, Hòa Bình, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải

Nội dung Bảng giá ca máy tỉnh Bạc Liêu năm 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD xem Tại đây

Quyết định 40/QĐ-SXD bảng giá ca máy Bạc Liêu 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tags: