Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình Quyết định 981/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định 981/QĐ-UBND ngày 23/5/2022. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022 Quyết định 981/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hòa Bình năm 2022

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nội dung Bộ đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình năm 2022

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình gồm :

Ngày 23/5/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 981/QĐ-UBND

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Hòa Bình

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Hòa Bình

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Hòa Bình

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 981/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 23/5/2022

Phần mềm dự toán Eta 2022  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 981/QĐ-UBND Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình năm 2022

Quyết định 981/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Hòa Bình năm 2022

Nội dung quyết định 981/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình Quyết định 981/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình Quyết định 981/QĐ-UBND

Quyết định 31/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022

Đơn giá nhân công Hòa Bình  được điều tra và khảo sát tại thời điểm năm 2022. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Tỉnh Hòa Bình theo Quyết định 31/QĐ-SXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng III: Thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn

Vùng IV: các huyện Cao Phong, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, Đà Bắc

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hòa Bình năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định 31/QĐ-SXD ngày 23/3/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình

Căn cứ xác định giá ca máy Hòa Bình gồm

1. Hao phí thiết bị theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng

2. Nhân công lái máy theo Quyết định 31/QĐ-SXD theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

3. Nguyên giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

4. Chi phí nhiên liệu Xăng, Dầu Diezel, Điện theo Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2020 ban hành theo Quyết định 83/QĐ-SXD ngày 28/12/2020 Xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định 87/QĐ-SXD ngày 16 tháng 10 năm 2020 Xem Tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại HÒa Bình liên hệ Mr Duy 0965635638

Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh hòa Bình theo bộ đơn giá xây dựng tỉnh Quyết định 149/QĐ-SXD ngày 28/12/2020 Xem tại đây

Tags: