Đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2020 ban hành theo Công văn số 747/SXD-QLXD ngày 25/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành theo Công văn số 747/SXD-QLXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hòa Bình năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Công văn số 747/SXD-QLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hòa Bình

Đơn giá nhân công Hòa Bình  được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý I năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Tỉnh Hòa Bình theo Công văn số 747/SXD-QLXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng III: Thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn

Vùng IV: các huyện Cao Phong, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, Đà Bắc

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hòa Bình năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo công văn số 747/SXD-QLXD ngày 25/03/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình

Căn cứ xác định giá ca máy Hòa Bình gồm

1. Hao phí thiết bị theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

2. Nhân công lái máy theo Công văn 747/SXD-QLXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

3. Nguyên giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD

4. Chi phí nhiên liệu Xăng, Dầu Diezel, Điện theo Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

Nội dung Công văn số 747/SXD-QLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2020 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh hòa bình năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh hòa bình năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2020 ban hành theo Công văn số 389/SXD-KT&VLXD Xem tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hòa Bình mới nhất Xem tại đây

Tags: