Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình Quyết định 149/QĐ-SXD

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình năm 2021 theo Quyết định 149/QĐ-SXD ngày 28/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2021 Quyết định 149/QĐ-SXD

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Hòa Bình năm 2020 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Hòa Bình năm 2020

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình gồm :

Ngày 28/12/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định 149/QĐ-SXD bộ đơn giá xây dựng công trình Hòa Bình gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Hòa Bình

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Hòa Bình

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Hòa Bình

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 149/2020/QĐ-SXD tỉnh Hòa Bình ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 28/12/2020

Phần mềm dự toán Eta 2020  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 149/QĐ-SXD Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình năm 2020

Quyết định 149/QĐ-SXD ngày 28/12/2020 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Hòa Bình năm 2020

Nội dung quyết định 149/QĐ-SXD ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình Quyết định 149/QĐ-SXD

Quyết định số 83/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hòa Bình

Đơn giá nhân công Hòa Bình  được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý I năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Tỉnh Hòa Bình theo Công văn số 747/SXD-QLXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng III: Thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn

Vùng IV: các huyện Cao Phong, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, Đà Bắc

Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020 Quyết định 87/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định 87/QĐ-UBND ngày 16/10/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hòa Bình bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo Công văn số 747/SXD-QLXD ngày 25/03/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2020 ban hành theo Quyết định 83/QĐ-SXD ngày 28/12/2020 Xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định 87/QĐ-SXD ngày 16 tháng 10 năm 2020 Xem Tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại HÒa Bình liên hệ Mr Duy 0965635638

Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh hòa Bình theo bộ đơn giá xây dựng tỉnh Quyết định 149/QĐ-SXD ngày 28/12/2020 Xem tại đây

Tags: