Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 ban hành theo Quyết định 45/QĐ-UBND ngày 11/01/2022. Gồm phần Xây dựng, Lắp đặt, lắp đặt máy, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm vật liệu. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 Quyết định 45/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng Hà Giang ban hành theo Quyết định 45/QĐ-UBND ngày 11/01/2022; Hướng dẫn theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang năm 2022

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 114/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2022

Tỉnh Hà Giang theo Quyết định 114/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Hà Giang

Vùng IV:  Các huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh

Nội dung Quyết định 114/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công Hà Giang năm 2021 xem tại đây

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hà Giang năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2021 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hà Giang bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 114/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2021. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Quyết định 45/QĐ-UBND đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022

Nội dung Quyết định 45/qđ-ubnd đơn giá xây dựng  Hà Giang năm 2022

 

đơn giá xây dựng tỉnh hà giang năm 2022

đơn giá xây dựng tỉnh hà giang năm 2022

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Đặt mua phần mềm dự toán Eta tại Hà Giang vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638

 

Tags: