Đơn giá nhân công xây dựng Phú Yên năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2020 ban hành theo Quyết định số 139/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ ngày 05/09/2020

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công xây dựng Phú Yên năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành theo Quyết định số 139/QĐ-UBND;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Yên

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Quyết định 139/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2020

Đơn giá nhân công Phú Yên được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý III năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Vùng III gồm : Thành phố Tuy Hòa, Thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa

Vùng IV: Các huyện Phú Hòa, Tuy An, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tây Hòa, Sơn Hòa

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Phú Yên năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 5/09/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Phú Yên

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ; Hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định số 139/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Yên xem tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng Phú Yên năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Quy trình lập dự toán xây dựng mới nhất năm 2020 Xem tại đây

Tags: