Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2022 ban hành theo Quyết định 08/QĐ-SXD ngày 14/1/2022; Bảng giá ca máy theo Quyết định 09/QĐ-SXd ngày 14/1/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng Vĩnh Long ban hành theo Quyết định 08/QĐ-SXD ngày 14/1/2022; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Vĩnh Long năm 2022

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Quyết định 08/QĐ-UBND Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định 3611/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Khu vực III: Thành phố Vĩnh Long, Thị xã Bình Minh, Huyện Long Hồ

Khu vực IV: Các huyện Bình Tân, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Vĩnh Long năm 2022 Quyết định 09/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2022 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh. Ban hành theo Quyết định 09/QĐ-SXd ngày 14/1/2022

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Vĩnh Long bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 08/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2021. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Nội dung Quyết định 08/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2022 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Đặt mua phần mềm dự toán Eta tại Vĩnh Long liên hệ Mr Duy 0965635638

Nghị định 15/2022/NĐ-CP Quy định giảm Thuế GTGT từ 10% xuống 8% | Áp dụng từ 1/2/2022

 

Tags: