Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ninh năm 2023 ban hành theo Quyết định 5073/QĐ-SXD ngày 29/12/2022; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng Áp dụng từ 01/01/2023

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Quảng Ninh theo Quyết định 5073/QĐ-SXD ngày 29/12/2022

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Quyết định 5073/QĐ-SXD Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Tỉnh Quảng Ninh ban hành theo Quyết định 5073/QĐ-SXD ngày 29/12/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 6 khu vực:

Khu vực 1: Các thành phố : Hạ Long ( trừ phường Hoành Bồ, các xã trên địa bàn TP Hạ Long ); Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái ( trừ đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực )

Khu vực 2: Gồm thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên, phường Hoành Bồ, các xã trên địa bàn TP Hạ Long

Khu vực 3: gồm các huyện: Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà ( trừ Cái Chiên ); Vân Đồn ( trừ Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu)

Khu vực 4: Gồm các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ

Khu vực 5: Gồm các xã trừ Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu huyện Vân Đồn; xã Cái Chiên huyện Hải Hà; Các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực của thành phố Móng Cái ( các xã đảo)

Khu vực 6: Huyện Cô Tô ( có phụ lục kèm theo )

Nội dung Quyết định 5073/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2022 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2023

đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Ninh năm 2023 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Ninh bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 5073/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Xem thêm

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ninh năm 2020 ban hành theo Quyết định 3691/QĐ-SXD ngày 28/9/2020 XEm Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Quảng Ninh mới nhất năm 2024

 

Tags: