Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2022 ban hành theo Quyết định 1698/QĐ-UBND ngày 8/9/2022. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo QĐ 1698/QĐ-UBND ngày 8/9/2022. Thay thế cho Quyết định 2209/QĐ-UBND ngày 27/10/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2022 Quyết định 1698/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công xây dựng Hà Nam ban hành theo Quyết định 1698/QĐ-UBND ngày 8/9/2022; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hà Nam năm 2022

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 1698/QĐ-UBND Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2022

Tỉnh Hà Nam theo Quyết định 1698/QĐ-UBND ngày 8/9/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công xây dựng Hà Nam được chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Phủ Lý,  Huyện Duy Tiên, Kim Bảng

Vùng IV: Các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hà Nam năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2022 theo Quyết định 1698/QĐ-UBND. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hà Nam bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 1698/QĐ-UBND ngày 8/9/2022

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2022. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Nội dung Quyết định 1698/QĐ-UBND ngày 8/9/2022 ban hành đơn giá nhân công Hà Nam năm 2022 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2022

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2022

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Hà Nam . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Xem thêm

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định 706/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2020 Xem tại đây

 

Tags: