Đơn giá nhân công tỉnh Cao Bằng 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 25/09/2020

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Cao Bằng năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Quyết định 1778/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng

Đơn giá nhân công Cao Bằng được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý III năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Toàn tỉnh Cao Bằng chia thành 2 vùng theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng. Thay thế cho Quyết định 146/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

Khu vực I: Thành phố Cao Bằng

Khu vực II: Các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Trà Lĩnh, Thông Nông, Quảng Uyên

Nội dung Quyết định 1788/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng năm 2020 xem tại đây

Thay thế cho Quyết định 146/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Cao bằng

đơn giá nhân công xây dựng tỉnh cao bằng năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020

Tags: