Đơn giá nhân công Thanh Hóa năm 2020 theo công văn 2009/UBND-CN

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2020 ban hành theo Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Công văn số 2009/UBND-CN;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Văn bản số 2009/UBND-CN đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Công văn số 2009/UBND-CN ban hành đơn giá nhân công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng III:

– Thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn

– Thị xã Bỉm Sơn

– Các huyện Tĩnh Gia, Đông Sơn, Quảng Xương

Vùng IV:  Các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Hướng dẫn xác định bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

– Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ xây dựng liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP

– Kèm theo công bố nguyên giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tính cho Bảng giá ca máy năm 2020

Nội dung Công văn số 2009/UBND-CN ban hành đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2020 xem tại đây

Đơn giá nhân công thanh hóa năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thanh Hóa năm 2020 Xem chi tiết Tại đây

Tags: