Đơn giá nhân công Ninh Bình năm 2022

Ngày 02 tháng 08 năm 2022 SXD Ninh Bình tỉnh ban hành Quyết định số 2053/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành theo Quyết định 2053/QĐ-SXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình  2022

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 2053/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình Quyết định 2053/QĐ-SXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Khu vực II: Thành phố Ninh Bình

Khu vực III: Thành phố Tam Điệp, các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư

Khu vực IV: các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô

Nội dung Quyết định 2053/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình  2022 xem tại đây

Đơn giá nhân công ninh bình năm 2022 quyết định 2053/qđ-sxd

Đơn giá nhân công ninh bình năm 2022 quyết định 2053/qđ-sxd

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Bảng giá ca máy tỉnh ninh Bình Quyết định 2370/QĐ-SXD ngày 26/8/2022

Căn cứ ban hành bảng giá ca máy Ninh Bình năm 2022

  1. Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
  2. Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng
  3. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Bảng giá ca máy Ninh Bình ngày 26/8/2022 theo Quyết định 2370/QĐ-SXD XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Ninh Bình liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2024 theo Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Tags: